เครื่องมือและคำสั่งที่สำคัญ

1. การใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่ทำงาน
การเลือกพื้นที่เพื่อตกแต่งเฉพาะส่วนที่เลือกหรือเรียกว่า
Selection นั้น จะต้องใช้เครื่องมือ
กลุ่ม Marquee Tool ได้แก่

 Rectangular Marquee Tool
  ใช้เลือกพื้นที่ทำงานทรงสี่เหลี่ยม
**เทคนิค ในการสร้างสี่เหลี่ยมหลายๆอันให้ กด SHIFT ค้างไว้แล้วทำการสร้างสี่เหลี่ยม โดยการกดลากแล้วปล่อย หลายๆครั้ง
 


 Elliptical Marquee Tool ใช้เลือกพื้นที่ทำงานแบบวงกลมหรือวงรี


 
กลุ่ม Lasso Tool ด้แก่
Lasso Tool ใช้เลือกพื้นที่ทำงานแบบอิสระ

Polygon Lasso Tool
ใช้เลือกพื้นที่ทำงานแบบอิสระในลักษณะที่เป็นเหลี่ยมมุม

Magnetic Lasso Tool
ใช้เลือกพื้นที่ทำงานแบบอิสระตามขอบเขตของภาพ
 
Magic wand Tool เป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดขอบเขตภาพที่ต้องการตกแต่ง
โดยอ้างอิงจากสีที่คลิกลงไป ซึ่งโปรแกรมก็จะสร้างขอบเขตขึ้นมาจากสีที่คลิกเลือก*Tip ซึ่งหากเราต้องการให้ Magic Wand Tool นั้นสามารถเลือกพื้นที่ได้มากขึ้นให้เรากำหนดค่า Tolerance ในช่องบนให้มีค่ามากขึ้น


เมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

1. หากเราต้องการตัดรูปภาพในส่วนที่ select ไว้ออก ใช้คำสั่ง
Edit < Cut

2. หากเราต้องการคัดลอกรูปภาพ ในส่วนที่ Select ไว้ให้ใช้คำสั่ง
Edit < Copy

3. การสั่งให้เลือกทั้งรูป ไปที่เมนู select < all (หรือกด ctrl+A)

4. หากเรากำลังเลือกอยู่ แล้วเปลี่ยนใจไม่ต้องการเลือกแล้วให้ไปที่เมนู Select < Deselect (หรือ ctrl+D)

5. หากเรากำลังเลือกอยู่ แล้วเปลี่ยนใจอยากเลือกพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้เลือก ให้ไปที่เมนู Select < Inverse


เมนูอื่น

 Pen Tool เพื่อสร้างเส้นพาธตามรูปทรงที่ต้องการ เพื่อดัดแปลงนำเอาพาธนั้น
มาแปลงเป็น
Selection


 Crop Tool
 ใช้ตัดภาพให้เหลือเฉพาะภาพส่วนที่ต้องการ


 Move Tool
มีความสามารถในการเลือกหรือย้ายเลเยอร์หรือภาพเพื่องานตกแต่ง
หรือใช้ก๊อปปี้ภาพ โดยให้ควบคู่กับปุ่ม
Alt รวมทั้งนำภาพจากหน้าไฟล์หนึ่งไปอีกหน้าไฟล์หนึ่งได้


 Dodge Tool
 ใช้ปรับความสว่างของภาพในจุดที่ต้องการ


 Burn Tool
  ใช้ลดความสว่างของภาพในจุดที่ต้องการ


 Sponge Tool
 ใช้ในการลดหรือเพิ่มความเข้มข้นของสี


 Blur Tool
 ใช้ในการทำให้ภาพเบลอหรือไม่ชัดเจน


 Sharpen Tool
 ใช้ในการเพิ่มความคมชัดในภาพที่มีความคมชัดน้อย


 Smudge Tool
 ใช้เกลี่ยสีให้เนียนเรียบ


 Healing Brush Tool
ใช้ลบสิ่งรบกวนที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ด้วยการก็อปปี้พื้นผิว
ที่เป็นต้นฉบับมาลบส่วนที่ไม่ต้องการ


 Patch Tool
ใช้แก้ไขภาพในบริเวณกว้าง ใช้งานง่าย เพราะโปรแกรมจะจัดการ
เกลี่ยสีที่ขอบให้อัตโนมัติ ทำให้ส่วนที่แก้ดูสมจริง


 Clone Stamp Tool
ใช้ก็อปปี้พื้นผิวที่มีวงกว้างเพื่อการลบหรือเพิ่มภาพในส่วนที่ต้องการได้


 Zoom Tool
ใช้ขยายมุมมองภาพ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของภาพ การใช้แบบปกติจะเป็นการซูมภาพให้ใหญ่ แต่ถ้ากด Alt ร่วมด้วย จะเป็นการซูมออกให้ภาพเล็กลง


 Hand Tool
ใช้เลื่อนภาพที่มีขนาดใหญ่เพื่อดูในส่วนอื่นๆ
*อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจาก artscad

Comment

Comment:

Tweet