เครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม1. Menu Bar เป็นเมนูรวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม ซึ่งจะถูกแยกเป็นหมวดๆ ทั้งหมด 9 หมวด ได้แก่ File Edit Image Layer Select Filter Analysis  View Window


2.
Tool Box คือ กล่องเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพ

 

3. Option Bar เป็นแถบกำหนดหรือปรับแต่งคุณสมบัติเพิ่มเติมให้เครื่องมือที่เลือกจาก Tool Box เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามต้องการ 

4.
Palette เป็นการกำหนดรายละเอียดและปรับคุณสมบัติเพิ่มเติมในการตกแต่งทำให้การตกแต่งสะดวกขึ้น
*อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจาก artscad

Comment

Comment:

Tweet