ภาพหม่นหมองปรับให้สดใสด้วย Level

           Level เป็นคำสั่งที่ใช้ปรับภาพโดยรวม ตั้งแต่แสง-เงา สีสัน ใช้แก้ไขภาพที่หม่นหมอง
สีสันไม่สดใสได้ดี การใช้งานไม่ซับซ้อน โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Levels
จะมีหน้าต่างการปรับค่า Level ให้ดังภาพ


ปรับภาพมืดให้สว่างชัดด้วย Brightness/Contrast

         ในการแก้ไขแสงและเงาของภาพที่ดูจะใกล้เคียงกัน จนทำให้ภาพไม่ชัดและ
มืดเกินไปสามารถใช้คำสั่ง
Brightness/Contrast ปรับแต่งได้
โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Brightness/Contrast


 


ปรับลด/เพิ่มสีแบบมืออาชีพ

                หลายครั้งที่ภาพโดยรวมมีสีที่โดดเด่นเกินความต้องการออกมาจากแสงที่
ไม่อาจควบคุมได้ สามารถแก้ไขได้ โดยใช้คำสั่ง
Color Balance
เลือกเมนู Image –> Adjustments –> Color Balanceย้อมสีภาพด้วยคำสั่ง
Hue/Saturation

                เป็นการย้อมสีภาพ โดยอาศัยวงจรของสีที่แตกต่างกัน จะทำให้ได้ภาพที่มีสีสัน
แปลกตาไปอีกแบบ โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Hue/Saturation


ค่าในแถบต่างๆ คือ Hue เป็นแถบสีที่จะเลือกเพื่อเปลี่ยนสีภาพ
Saturation
เป็นการเพิ่ม-ลดความเข้มข้นของสี
Lightness   
เป็นการปรับความสว่าง


*Tip ถ้าต้องการย้อมสีภาพเป็นสีเดียว ให้เลือก Colorize ทางด้านขวาล่างปรับค่าสีแบบเปรียบเทียบด้วย Variations

เป็นวิธีการปรับสีภาพที่สะดวกที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นผลลัพธ์ที่เลือกให้เปรียบเทียบก่อนใช้ได้ เลือกใช้โดยเลือกเมนู Image –> Adjustments –> Variations

ในการเพิ่ม-ลดสีจะทำการทางจอด้านซ้าย ส่วนจอด้านขวาจะเป็นการปรับความสว่างของภาพ

 

 

 

*อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจาก artscad

Comment

Comment:

Tweet

แหล่มเลยค่ะครูนุ่น

#1 By peekanung on 2010-03-03 09:49