เปลี่ยนสีวัตถุให้ถูกใจ
ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนสีของภาพ เช่น อยากเปลี่ยนสีเสื้อที่ใส่สามารถแก้ไขได้
โดยใช้เครื่องมือ
Color Replacement ปรับภาพสีเว่อร์ให้สมดุลในบางครั้งที่ถ่ายภาพมา จะเกิดภาพที่มีสีใดสีหนึ่งมากเกินไป
สามารถปรับภาพได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง
Auto Color
โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Auto Color

 ปรับบรรยากาศภาพด้วย Curves

Curves เป็นการปรับบรรยากาศของภาพโดยรวม ซึ่งใช้ได้ดีและครอบคลุมว่าคำสั่งอื่นๆ
โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Curves

 

เปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาว/ดำ

วิธีการปรับสีให้เป็นภาพขาว/ดำ มีขั้นตอนง่ายๆ โดยใช้คำสั่ง Desaturate
โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Desaturate


 

เปลี่ยนสีภาพที่ไม่ต้องการให้เป็นอีกสีหนึ่งด้วย Replace Color

Replace Color เป็นการเปลี่ยนสีโดยเลือกสีที่ไม่ต้องการแล้วนำไปปรับเปลี่ยนสีด้วยคำสั่ง
โดยเลือกเมนู
Image –> Adjustments –> Replace Colorก๊อปปี้สีภาพสวยมาไว้อีกภาพ

เป็นการก๊อปปี้สีภาพมาใส่ในอีกภาพหนึ่ง เพื่อให้ได้บรรยากาศเหมือนกัน
โดยใช้คำสั่ง
Match Color สามารถเลือกคำสั่งได้จาก
เมนู
Image –> Adjustments –> Match Color

วิธีการคือเปิดภาพขึ้นมา 2 ภาพ คือภาพต้นฉบับ กับภาพที่เราต้องการบรรยากาศ
แล้วกดเลือกที่เมนู
source เพื่อเลือกภาพที่ต้องการบรรยากาศ

 

Comment

Comment:

Tweet