การคัดลอกภาพด้วย Clone Stamp Tool
เครื่องมือ Clone Stamp Tool ใช้สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องของภาพด้วยการคัดลอกหรือที่เรียกว่า สแตมป์” (Stamp) หรือ โคลน” (Clone) ซึ่งจะเป็นการคัดลอกภาพจากจุดหนึ่งไประบายอีกจุดหนึ่ง ทำให้มีภาพที่เหมือนกัน 2 จุด นิยมใช้ในการตกแต่งและซ่อมแซมภาพ

วิธีการใช้งาน
1. คลิกเครื่องมือ
Clone Stamp Tool 
2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ออบชั่นบาร์3. กดปุ่ม Alt ค้างแล้วคลิกบริเวณพื้นที่ต้นแบบ
4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกระบายพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข

 

ลบไฝหรือจุดบนภาพด้วย Spot Healing Brush Tool

เครื่องมือ Healing Brush Tool จะใช้วิธีการทำสำเนาพื้นที่ที่มีสีใกล้เคียงมาใช้แทน

และยังคงรักษาแสงเงาและลักษณะพื้นผิวของภาพเดิมไว้ด้วย
วิธีการใช้งาน
1. คลิกเครื่องมือ
Healing Brush Tool
2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ออบชั่นบาร์3. กดปุ่ม
Alt ค้างแล้วคลิกบริเวณพื้นที่ต้นแบบ
4. เลื่อนเมาส์ไปคลิกระบายพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข
5. ทำซ้ำในขั้นที่ 3 และ 4 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจุดอื่นๆจนหมดลบริ้วรอยบนภาพด้วย
Spot Healing Brush Tool
เครื่องมือ Spot Healing Brush Tool ใช้ในการลบข้อบกพร่องในภาพ โดยจะนำสีที่บริเวณใกล้เคียง
มาแทนโดยอัตโนมัติ
วิธีการใช้งาน
1. คลิกเครื่องมือ Spot Healing Brush Tool
2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ออบชั่นบาร์3. เลื่อนเมาส์ไปคลิกระบายพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข
4. ทำซ้ำข้อ 3 เพื่อแก้ไขข้อบพร่องจุดอื่นๆจนหมด

แปะทับร่องรอยภาพด้วย Patch Tool

เครื่องมือ Patch Tool ใช้ในการลบข้อบกพร่องที่มีบริเวณกว้าง โดยจะเป็นการนำส่วนที่ดีไปแปะทับส่วนที่บกพร่อง และจะมีการเกลี่ยสีบริเวณโดยรอบ เพื่อให้กลมกลืนอีกด้วย

วิธีการใช้งาน
1. คลิกเครื่องมือ
Patch Tool
2. กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่ออบชั่นบาร์


 

3. เลื่อนเมาส์ไปเลือกรอบพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข
4. คลิกลากส่วนที่เลือกไว้ไปยังบริเวณที่ดีที่จะใช้เป็นต้นแบบ
5. ทำซ้ำในขั้นที่ 3 และ 4 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจุดอื่นๆจนหมด


ปรับภาพเบลอด้วย Blur Tool

เครื่องมือ Blur Tool  ใช้ระบายส่วนที่ต้องการให้ภาพเบลอ หรือใช้ในการลดความคมชัดของภาพ เหมาะกับการตกแต่งภาพที่มีขอบคมชัดเกินไป หรือใช้เกลี่ยภาพให้มีความกลมกลืน

 

Comment

Comment:

Tweet

ดีมากๆเ ลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

#1 By sunisa on 2012-02-02 22:11