การแยกวัตถุออกจากพื้นหลัง
ในการตัดต่อภาพ เราจะต้องแยกวัตถุที่ต้องการใช้ออกมาจากฉากหลังเดิมหรือแยกส่วน
ของภาพ มีวิธีการทำ 2 แบบดังนี้

1. แยกวัตถุด้วยการสร้าง Selection
2. แยกวัตถุด้วยการลบส่วนที่ไม่ต้องการออก

 

 

การแยกวัตถุด้วยการสร้าง Seclection

เป็นการแยกวัตถุ โดยอาศัยเครื่องมือในกลุ่มของการ Selection ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิด
จะมีคุณสมบัติในการใช้งานแตกต่างกัน ให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับภาพที่ต้องการแยกวัตถุออกมา

 

 

 

 

การเลือกวัตถุจากภาพนึง ไปใส่ให้อีกภาพนึง
ในที่นี่เราต้องการเอาโบว์สีชมพูมาใส่ทับภาพผู้หญิง จะมีวิธีการทำดังนี้
เตรียมภาพผู้หญิง 1 รูป
และเตรียมรูปโบว์ที่เราต้องการจะแทรกลงไปในรูปผู้หญิงเราจะใช้ magic wand

เพื่อเลือกพื้นที่สีขาว เพราะจะเลือกง่ายกว่าการค่อยๆเลือกรูปโบว์
ซึ่งเราสามารถเลือกพื้นที่หลายๆส่วนได้ด้วยการกด Shift แล้วเลือกพื้นที่เพิ่มเมื่อเลือกพื้นที่สีขาวได้แล้ว เราจะไปที่เมนู Select < Inverse
เพื่อให้ตัว selection มาทำการเลือกรูปโบว์

แล้วไปที่เมนู Edit < Copy
เสร็จแล้วไปที่รูปผู้หญิงแล้วไปที่เมนู Edit < Paste
รูปโบว์ก็จะอยู่บนภาพรูปผู้หญิงเรียบร้อย โดยจัดการย่อรูปภาพให้พอดีกับรูปComment

Comment:

Tweet