#3 WORKSHOP : การใช้งาน Layer

posted on 04 Mar 2010 13:25 by vintagegirl in PhotoshopCS3
พื้นฐานของการจัดการภาพ คือ การตัดต่อภาพ ซึ่งจะต้องเข้าใจเรื่องของเลเยอร์ซะก่อน
รวมถึงการซ้อนภาพนั้น ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบอีกด้วย


เลเยอร์ (
Layers)


การตัดต่อภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไปบนหน้าผลงานเดียวกัน จะต้องอาศัยการซ้อนภาพเป็นชั้นๆ
เรียกว่า เลเยอร์ (
Layers) ซึ่งหากเปรียบเทียบจะคล้ายกับการซ้อนแผ่นใสที่มีภาพแตกต่างกัน
หลายๆแผ่น แต่เมื่อเรามองจะเห็นเป็นภาพเดียวกัน ซึ่งหากเราต้องการให้สิ่งใดอยู่ข้างหน้าหรือ
ข้างหลัง เราก็ทำการเรียงแผ่นใสเหล่านั้นสลับไปมาตามที่ต้องการได้ซึ่งในการใช้งานเลเยอร์นั้น สามารถทำได้โดย
เลือกเมนู
Windows –> Layers จะปรากฎหน้าจอพาเล็ตเลเยอร์ขึ้นมาพิจารณาจากรูปตัวอย่าง จะประกอบด้วย 2 เลเยอร์ คือ ภาพผู้หญิงด้านหลัง
และภาพแมวด้านหน้า


 

แต่ละเลเยอร์จะเป็นอิสระต่อกัน ทำให้สามารถแยกส่วนการทำงานได้ โดยจะไม่มีผลกระทบกับเลเยอร์อื่นๆ ในการเรียงลำดับของเลเยอร์นั้น เลเยอร์ที่อยู่ด้านบน จะเป็นเลเยอร์ที่เห็นด้านหน้าสุด เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง จะเป็นเลเยอร์ที่เห็นเป็นฉากหลัง

การปรับความโปร่งใสของเลเยอร์ (Opacity)

โดยปกติภาพที่แสดงอยู่จะถูกกำหนดค่าความโปร่งใส (Opacity) อยู่ที่ 100% ซึ่งจะทำให้ภาพที่อยู่ด้านบนบังภาพที่อยู่ด้านล่าง แต่สามารถปรับค่าได้ โดยไปที่พาเล็ต Layers ทางด้านมุมขวาบน จะมีคำสั่ง Opacity ซึ่งกำหนดให้ตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
ถ้ามีค่าเป็น 100% ภาพจะทึบสนิท
ถ้ามีค่าเป็น 0% ภาพจะโปร่งใสจนมองไม่เห็นการผสมเลเยอร์ (Layer Blend Mode)

Layer Blend Mode เป็นวิธีการผสมสีของภาพในเลเยอร์ปัจจุบัน เข้ากับเลเยอร์ด้านล่าง
ทำให้เกิดผลพิเศษขึ้น โดยที่ภาพในเลเยอร์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหายเลือกภาพมา 2 รูป แล้วนำมาวางซ้อนกันบน layer โดยให้ตัวอุลตร้าแมนอยู่ด้านบน

 

ทดลองทำ Layer Blend Mode
โดยเลือกที่ layer อุลตร้าแมน แล้วเลือกโหมด screen

 

Comment

Comment:

Tweet