คำสั่งในกลุ่ม Transform เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับรูปทรงของภาพ โดยอาศัย Bounding Box

เริ่มจากภาพที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร...เลือกเมนู Edit –> Transform

1. Scale ใช้ย่อหรือขยายภาพ 
(Edit < Transform < Scale)2. Rotate ใช้หมุนภาพ
(Edit < Transform < Rotate)3. Skew ใช้ปรับบิดภาพ
(Edit < Transform < Skew)4. Distort ใช้ปรับอิสระ
(Edit < Transform < Distort)5. Perspective ใช้ปรับตามมุมมองสายตา
(Edit < Transform < Perspective)6. Wrap ใช้ปรับม้วนหรือบิดภาพ
(Edit < Transform < Warp)7. Rotate 180 ใช้กลับภาพ 180 องศา 
(Edit < Transform < Rotate 180)8. Rotate 90 CW ใช้กลับภาพ 90 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา 
(Edit < Transform < Rotate 90 CW)9. Rotate 90 CCW ใช้กลับภาพ 90 องศาในทิศทางตรงข้ามเข็มนาฬิกา 
(Edit < Transform < Rotate 90 CCW)10. Flip Horizontal ใช้กลับภาพ 180 องศา 
(Edit < Transform < Flip Horizontal)11. Flip Vertical ใช้กลับภาพ 180 องศา 
(Edit < Transform < Flip Vertical)


Comment

Comment:

Tweet