#5 WORKSHOP : การใส่ตัวอักษร

posted on 04 Mar 2010 15:44 by vintagegirl in PhotoshopCS3

การใส่ตัวอักษร          
         ในงานบางชิ้น เราไม่เพียงแต่อยากให้มีภาพเท่านั้น แต่อยากให้มีตัวอักษรที่สื่อความหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการใส่ตัวอักษรลงไปนั้น มีเทคนิคมากมายที่จะทำให้ตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยมีเครื่องมือพื้นฐาน คือType Tool ซึ่งมีเครื่องมือย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวอักษรคือ
1. Horizontal Type Tool พิมพ์ตัวอักษรในแนวนอน
2.
Vertical Type Tool พิมพ์ตัวอักษรในแนวตั้ง          
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่ง เพื่อให้ตัวอักษร มีสีสันมากขึ้นอีก โดยสามารถกำหนดได้ โดยหลังจากเลือกเครื่องมือ Type Tool แล้ว แถบด้านบนที่อยู่ใต้เมนูบาร์จะเปลี่ยนไปเป็นแถบคุณสมบัติของเครื่องมือ Type Tool ทำให้สามารถกำหนดค่าต่างๆของตัวอักษรได้ เช่น แบบอักษร ขนาด ความหนา-บาง เป็นต้น
          
          เมื่อทำการใส่ตัวอักษรให้กับภาพแล้ว จะเห็นว่า โปรแกรมจะทำการสร้างเลเยอร์ของตัวอักษรนั้นๆขึ้นมา ทุกครั้งที่สร้าง 1 ครั้ง จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมา 1 เลเยอร์เสมอ โดยชื่อของเลเยอร์จะเป็นคำๆเดียวกับตัวอักษรที่สร้างขึ้นมา
นอกเหนือจากการปรับรูปแบบของตัวอักษรแล้ว ยังสามารถบิดข้อความให้เป็นรูปทรงต่างๆ โดยใช้คำสั่ง
Warped Text
วิธีการใช้คำสั่ง Warped Text
1. ทำการเลือกข้อความที่ต้องการทำ Warped Text
2. คลิกเครื่องมือ Warped Text
3. จะปรากฎหน้าต่างดังภาพ ทำการปรับแต่งการบิดข้อความ
ให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ

 

Comment

Comment:

Tweet